json logo

JSON: Wprowadzenie


العربية Български 中文 Český Dansk Nederlands English Esperanto Français Deutsch Ελληνικά עברית Magyar Indonesia
Italiano 日本 한국어 فارسی Polski Português Română Русский Српско-хрватски Slovenščina Español Svenska Türkçe Tiếng Việt

ECMA-404 The JSON Data Interchange Standard.

object
{}
{ members }
members
pair
pair , members
pair
string : value
array
[]
[ elements ]
elements
value
value , elements
value
string
number
object
array
true
false
null

string
""
" chars "
chars
char
char chars
char
any-Unicode-character-
    except-"-or-\-or-
    control-character
\"
\\
\/
\b
\f
\n
\r
\t
\u four-hex-digits
number
int
int frac
int exp
int frac exp
int
digit
digit1-9 digits
- digit
- digit1-9 digits
frac
. digits
exp
e digits
digits
digit
digit digits
e
e
e+
e-
E
E+
E-

JSON (JavaScript Object Notation) jest prostym formatem wymiany danych. Zapis i odczyt danych w tym formacie jest łatwy do opanowania przez ludzi. Jednocześnie, z łatwością odczytują go i generują komputery. Jego definicja opiera się o podzbiór języka programowania JavaScript, Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999. JSON jest formatem tekstowym, całkowicie niezależnym od języków programowania, ale używa konwencji, które są znane programistom korzystającym z języków z rodziny C, w tym C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python i wielu innych. Właściwości te czynią JSON idealnym językiem wymiany danych.

JSON powstał w oparciu o dwie struktury:

Wspomniane struktury danych są uniwersalne. Prawie wszystkie nowoczesne języki programowania posługują się nim w tej lub innej formie. Ma to sens, by format danych, który jest przenośny pomiędzy różnymi językami programowania opierał swoją budowę na wspomnianych strukturach.

W przypadku formatu JSON, przybierają one następujące formy:

Obiekt jest nieuporządkowanym zbiorem par nazwa/wartość. Opis obiektu rozpoczyna { (lewa klamra) a kończy } (prawa klamra). Po każdej nazwie następuje : (dwukropek) oraz pary nazwa/wartość, oddzielone , (przecinkiem).

Tabela jest uporządkowanym zbiorem wartości. Opis tabeli rozpoczyna znak [ (lewy nawias kwadratowy) a kończy znak ] (prawy nawias kwadratowy). Poszczegóne wartości rozdialane są znakiem , (przecinek).

Wartość to łańcuch znakowy, którego początek i koniec oznacza podwójny cudzysłów, lub liczba, lub wartość true (prawda) lub false (fałsz) lub null, lub obiekt lub tabela. Struktury te można zagnieżdżać.

Łancuch znakowy jest zbiorem zera lub większej ilości znaków Unicode, opakowanym w podwójne cudzysłowy, stosujących znak odwrotnego ukośnika jako początek sekwencji specjalnej (escape). Pojedynczy znak jest reprezentowany jako łańcuch jednoznakowy. Łańcuch znakowy JSON jest podobny do łańcucha znakowego C lub Java.

Liczby zapisywane w formacie JSON są bardzo podobne do liczb w języku C lub Java, poza tym wyjątkiem, że nie używa się formatów ósemkowych i szesnastkowych.

Wolne miejsce (spacje, znaki tabulatora, itp.) można wstawić między dowolną parę składowych. Poza kilkoma detalami dotyczącymi kodowania, na tym kończy się opis języka JSON.