json logo

JSON bevezető


العربية Български 中文 Český Dansk Nederlands English Esperanto Français Deutsch Ελληνικά עברית Magyar Indonesia
Italiano 日本 한국어 فارسی Polski Português Română Русский Српско-хрватски Slovenščina Español Svenska Türkçe Tiếng Việt

ECMA-404 The JSON Data Interchange Standard.

json
  element

value
  object
  array
  string
  number
  "true"
  "false"
  "null"

object
  '{' ws '}'
  '{' members '}'

members
  member
  member ',' members

member
  ws string ws ':' element

array
  '[' ws ']'
  '[' elements ']'

elements
  element
  element ',' elements

element
  ws value ws

string
  '"' characters '"'
characters
  ""
  character characters
character
  '0020' . '10ffff' - '"' - '\'
  '\' escape
escape
  '"'
  '\'
  '/'
  'b'
  'n'
  'r'
  't'
  'u' hex hex hex hex

hex
  digit
  'A' . 'F'
  'a' . 'f'

number
  int frac exp

int
  digit
  onenine digits
  '-' digit
  '-' onenine digits

digits
  digit
  digit digits

digit
  '0'
  onenine

onenine
  '1' . '9'

frac
  ""
  '.' digits

exp
  ""
  'E' sign digits
  'e' sign digits

sign
  ""
  '+'
  '-'

ws
  ""
  '0009' ws
  '000a' ws
  '000d' ws
  '0020' ws

A JSON (JavaScript Object Notation, JavaScript objektumjelölés) emberek számára is olvasható–írható, programozottan pedig könnyen feldolgozható és előállítható, pehelysúlyú adatcsere-formátum. A JSON a JavaScript programozási nyelv (ECMA-262 szabvány harmadik kiadás, 1999. december) egy részén alapul. A JSON noha programozási nyelvtől független szöveg-formátum, a C családú nyelvekben – C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python stb. – jártas programozó számára ismert konvenciókhoz igazodik. Ezek a tulajdonságok teszik a JSON-t ideális nyelvvé adatcseréhez.

A JSON-nak két típusú felépítése lehetséges:

Ezek olyan univerzális adatszerkezetek, amiket gyakorlatilag minden programozási nyelv támogat ilyen vagy olyan formában. Ésszerűnek tűnik tehát, hogy az az adatformátum, amelyet programozási nyelvek kommunikációjához kívánunk használni, szintén ezekre a szerkezetekre épüljön.

JSON-ban ezek a szerkezetek az alábbi formákban nyilvánulnak meg:

Az objektum név–érték párok rendezetlen halmaza. Egy objektum { (nyitó kapcsos zárójel)-lel kezdődik és } (záró kapcsos zárójel)-lel zárul. Minden nevet : (kettőspont) követ. A név–érték párok , (vessző)-vel tagoltak.

A tömb értékek rendezett halmaza. A tömb [ (nyitó szögletes zárójel)-lel kezdődik és ] (záró szögletes zárójel)-lel zárul. Az értékeket , (vessző)-vel választjuk el egymástól.

Érték lehet idézőjelek közé írt karakterlánc, szám, logikai igaz, logikai hamis, null, objektum vagy tömb. A struktúrák egymásba ágyazhatók.

A karakterlánc nulla vagy több, idézőjelek közé zárt Unicode karakter, szükség szerint visszaper-jellel kivédve. A karakter egy hosszúságú karakterláncnak felel meg. A karakterlánc nagyban hasonlít a C vagy Java karakterláncaihoz.

A szám a C és Java számaihoz hasonló. A különbség az, hogy oktális és hexadecimális formátum itt nem használható.

White space karakter bármely két JSON elem között megadható. Kivétel néhány kódolási részlet, amely egészében a nyelvet írja le.