json logo

JSON bevezető


How JavaScript Works by Douglas Crockford

العربية Български 中文 Český Dansk Nederlands English Esperanto Français Deutsch Ελληνικά עברית Magyar Indonesia
Italiano 日本 한국어 فارسی Polski Português Română Русский Српско-хрватски Slovenščina Español Svenska Türkçe Tiếng Việt

ECMA-404 The JSON Data Interchange Standard.

A JSON (JavaScript Object Notation, JavaScript objektumjelölés) emberek számára is olvasható–írható, programozottan pedig könnyen feldolgozható és előállítható, pehelysúlyú adatcsere-formátum. A JSON a JavaScript programozási nyelv (ECMA-262 szabvány harmadik kiadás, 1999. december) egy részén alapul. A JSON noha programozási nyelvtől független szöveg-formátum, a C családú nyelvekben – C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python stb. – jártas programozó számára ismert konvenciókhoz igazodik. Ezek a tulajdonságok teszik a JSON-t ideális nyelvvé adatcseréhez.

A JSON-nak két típusú felépítése lehetséges:

Ezek olyan univerzális adatszerkezetek, amiket gyakorlatilag minden programozási nyelv támogat ilyen vagy olyan formában. Ésszerűnek tűnik tehát, hogy az az adatformátum, amelyet programozási nyelvek kommunikációjához kívánunk használni, szintén ezekre a szerkezetekre épüljön.

JSON-ban ezek a szerkezetek az alábbi formákban nyilvánulnak meg:

Az objektum név–érték párok rendezetlen halmaza. Egy objektum {nyitó kapcsos zárójel-lel kezdődik és }záró kapcsos zárójel-lel zárul. Minden nevet :kettőspont követ. A név–érték párok ,vessző-vel tagoltak.

A tömb értékek rendezett halmaza. A tömb [nyitó szögletes zárójel-lel kezdődik és ]záró szögletes zárójel-lel zárul. Az értékeket ,vessző-vel választjuk el egymástól.

Érték lehet idézőjelek közé írt karakterlánc, szám, logikai igaz true, logikai hamis false, null, objektum vagy tömb. A struktúrák egymásba ágyazhatók.

A karakterlánc nulla vagy több, idézőjelek közé zárt Unicode karakter, szükség szerint visszaper-jellel kivédve. A karakter egy hosszúságú karakterláncnak felel meg. A karakterlánc nagyban hasonlít a C vagy Java karakterláncaihoz.

A szám a C és Java számaihoz hasonló. A különbség az, hogy oktális és hexadecimális formátum itt nem használható.

White space karakter bármely két JSON elem között megadható. Kivétel néhány kódolási részlet, amely egészében a nyelvet írja le.

json
  element

value
  object
  array
  string
  number
  "true"
  "false"
  "null"

object
  '{' ws '}'
  '{' members '}'

members
  member
  member ',' members

member
  ws string ws ':' element

array
  '[' ws ']'
  '[' elements ']'

elements
  element
  element ',' elements

element
  ws value ws

string
  '"' characters '"'

characters
  ""
  character characters

character
  '0020' . '10ffff' - '"' - '\'
  '\' escape

escape
  '"'
  '\'
  '/'
  'b'
  'f'
  'n'
  'r'
  't'
  'u' hex hex hex hex

hex
  digit
  'A' . 'F'
  'a' . 'f'

number
  integer fraction exponent

integer
  digit
  onenine digits
  '-' digit
  '-' onenine digits

digits
  digit
  digit digits

digit
  '0'
  onenine

onenine
  '1' . '9'

fraction
  ""
  '.' digits

exponent
  ""
  'E' sign digits
  'e' sign digits

sign
  ""
  '+'
  '-'

ws
  ""
  '0020' ws
  '000D' ws
  '000A' ws
  '0009' ws