json logo

Въведение в JSON


How JavaScript Works by Douglas Crockford

العربية Български 中文 Český Dansk Nederlands English Esperanto Français Deutsch Ελληνικά עברית Magyar Indonesia
Italiano 日本 한국어 فارسی Polski Português Română Русский Српско-хрватски Slovenščina Español Svenska Türkçe Tiếng Việt

ECMA-404 The JSON Data Interchange Standard.

JSON (JavaScript Object Notation) е опростен формат за обмяна на данни, удобен за работа както за хората, така и за компютрите. Той е базиран на едно подмножество на езика за програмиране JavaScript, Standard ECMA-262 3rd Edition - от декември 1999. JSON има текстов формат, напълно независим от реализацията на езика, но използва конвенции, които са познати на програмистите на C-подобни езици, включително C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, и много други. Тези свойства правят JSON идеален език за обмяна на данни.

JSON се състои от две структури:

Това са универсални структури от данни, които се поддържат от всички модерни езици под една или друга форма. Може да се предположи, че формат, подходящ за обмяна на данни между езиците за програмиране, също ще бъде базиран на тези структури.

В JSON, това изглежда по следния начин:

Един обект е неподреден набор от двойки име/стойност. Обекта започва с {лява фигурна скоба и завършва с }дясна фигурна скоба. След всяко име се поставя :двуеточие, а двойките име/стойност се разделят със ,запетайка.

Един масив е подредена колекция от стойности. Масивът започва с [лява квадратна скоба и завършва с ]дясна квадратна скоба. Стойностите се разделят чрез ,запетайка.

Една стойност може да бъде стринг в двойни кавички, число, истина (true) или лъжа (false), null, обект или масив. Тези структури могат да бъдат вложени.

Един стринг е колекция от от нула или повече Unicode символи, обграден от двойни кавички, използвайки \обратна наклонена черта като escape символ. Символът се представя чрез низ, съдържащ само един символ. Стрингът е подобен на тези в C или Java.

Числото много наподобява числото в C или Java, с изключение на това, че осмичният и шестнадесетичен формат не се използват.

Между двойките може да бъде вмъквано празно пространство (whitespace). С изключение на някои детайли относно кодирането на символите (encoding), това напълно описва езика.

json
  element

value
  object
  array
  string
  number
  "true"
  "false"
  "null"

object
  '{' ws '}'
  '{' members '}'

members
  member
  member ',' members

member
  ws string ws ':' element

array
  '[' ws ']'
  '[' elements ']'

elements
  element
  element ',' elements

element
  ws value ws

string
  '"' characters '"'

characters
  ""
  character characters

character
  '0020' . '10ffff' - '"' - '\'
  '\' escape

escape
  '"'
  '\'
  '/'
  'b'
  'f'
  'n'
  'r'
  't'
  'u' hex hex hex hex

hex
  digit
  'A' . 'F'
  'a' . 'f'

number
  integer fraction exponent

integer
  digit
  onenine digits
  '-' digit
  '-' onenine digits

digits
  digit
  digit digits

digit
  '0'
  onenine

onenine
  '1' . '9'

fraction
  ""
  '.' digits

exponent
  ""
  'E' sign digits
  'e' sign digits

sign
  ""
  '+'
  '-'

ws
  ""
  '0020' ws
  '000D' ws
  '000A' ws
  '0009' ws